Jak pracuje dział BHP w JOST?

W JOST bezpieczeństwo to temat wysokopriorytetowy, a dbałość o pracowników jest dla nas szczególnie ważnym aspektem. 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Z tej okazji zapytaliśmy nasze specjalistki - Anię i Małgorzatę, o to, jak funkcjonuje na co dzień ich dział i co jest najważniejsze w jego pracy. 

Jaki jest główny cel Waszej pracy? 

Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Mamy zawsze na uwadze to, aby pracownicy nie tylko wykonywali swoje obowiązki, ale przede wszystkim codziennie wracali do swoich rodzin, zdrowi i cali. To jest najważniejszy cel działu BHP. W JOST pracownika BHP bez problemu spotkasz na hali - podejdzie, doradzi, przeanalizuje potrzeby. 

Kto ustala wytyczne BHP? Czy są one specjalnie dostosowywane do naszych obszarów? 

Wytyczne są ustalane odgórnie przez ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne. Naszym zadaniem jest dostosowanie funkcjonowania zakładu JOST do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Właśnie dlatego regularnie badamy poziom narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy. Następnie wyniki analizujemy, a środki prewencyjnie niezwłocznie wdrażamy. 

Dokumentacja musi być prowadzona skrupulatnie i być zawsze aktualna. BHP to nie tylko dokumenty - pracownicy na swoich stanowiskach powinni czuć się bezpieczni i tak też wykonywać te swoje czynności.

Jakie środki ochrony zdrowia pracowników funkcjonują w JOST? 

Środki ochrony dla pracowników są bardzo różne w zależności od wykonywanych czynności. Dbamy o pracowników zapewniając im najlepszej jakości środki ochrony indywidualnej. Jednym z przykładów mogą być maty ergonomiczne znajdujące się przy liniach montażowych oraz maszynach produkcyjnych - redukują one przemęczenie, poprawiają krążenie w nogach i przynoszą ulgę. Normą jest oczywiście obuwie ochronne, bez którego nie można poruszać się po hali, ogólnodostępne stopery do uszu czy rękawice ochronne. Przy każdym stanowisku znajduja się także odpowiednie instrukcje, a na każdym obszarze funkcjonuje punkt medyczny, w którym znajdują się środki potrzebne w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. 

Na hali dostępny jest defibrylator AED - urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. 

 

Jakie usprawnienia z zakresu bezpieczeństwa pracowników udało Wam się ostatnio wprowadzić i co planujecie w kolejnych miesiącach? 

W maju będziemy brali udział w projekcie Motion Miners z ergonomii stanowisk pracy - staramy się każdego dnia, aby ludziom pracowało się coraz lepiej, a stanowiska pracy były jak najbardziej dostosowane do ich potrzeb. Już niedługo będziemy gościć w naszym zakładzie specjalistów z naszej centrali w Neu-Isenburg, którzy w pierwszych dniach trwania projektu będą wspierać nas swoim doświadczeniem i wiedzą. Pracownicy obszaru przygotowania produkcji zostaną tymczasowo wyposażeni w bransoletki z czujnikami - każdy ich ruch zostanie zarejestrowanych w systemie. Pozwoli nam to na przeanalizowanie podczas jakich czynności pracownicy przyjmują najmniej korzystne pozycje ciała. Na tej podstawie będziemy mogli wdrożyć działania naprawcze w badanym obszarze.

W jakich szkoleniach z zakresu BHP uczestniczą nasi pracownicy? 

  • Ostatnio część naszego zespołu brała udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas którego uczyliśmy się nie tylko teorii, ale przede wszystkim praktyki. Dowiedzieliśmy się, jak powinna wyglądać nasza reakcja w przypadku zadławienia, zatrzymania akcji serca czy groźnego skaleczenia. 

  •