Dlaczego tak ważne jest, by nie palić w piecu śmieciami?

5 czerwca na świecie obchodzony jest Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji postanowiliśmy poświęcić cały miesiąc na edukację ekologiczną, zwracanie uwagi na problemy naszego środowiska i podsumowanie tego, co robimy w JOST, by poprawić nasz wpływ na świat. Zachęcamy do przeczytania pierwszego artykułu, który dotyczy tematyki zero waste. 

Autorką treści z okazji miesiąca ochrony środowiska w JOST jest Małgorzata Oszkinis-Golon, specjalistka ds. BHP, ppoż. i ochrony środowiska.


Palenie śmieciami - skąd kontrowersje? 

Palenie śmieciami w piecu to problem, który towarzyszy naszemu społeczeństwu od lat i nieustannie budzi wiele kontrowersji. Osoby palące odpady w przydomowych piecach i w ogrodach często nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób szkodzą nie tylko środowisku naturalnemu, ale też sobie i innym ludziom. 

Czy wiesz, że… w Polsce na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tysięcy osób rocznie.

Czy wiesz, dlaczego tak ważne jest, by nie palić w piecu śmieciami?

Zastanawiasz się dlaczego właśnie teraz zwiększył się nacisk na poszerzanie świadomości w tym zakresie? Może czas wspólnie pomyśleć o tym, co zawiera dym z palenia opon, butelek plastikowych, ubrań, obuwia, płyt laminowanych/wiórowych, mebli, drewna malowanego/lakierowanego/impregnowanego, kolorowych gazet czy zużytych pieluch jednorazowych?

Dym ze spalania śmieci zawiera m.in.:

Metale ciężkie (m.in. kadm i rtęć) – przyczyniają się m.in. do rozwoju białaczki.

Dwutlenek siarki – powoduje trudności z oddychaniem.

Dioksyny – są rakotwórcze i uszkadzają narządy wewnętrzne.

Formaldehyd – wdychanie tego związku powoduje duszności, kaszel i kołatanie serca.

Tlenek węgla – negatywnie wpływa na czerwone krwinki, które odpowiedzialne są za transport tlenu w organizmie.

Cyjanowodór - wraz z parą wodną tworzy kwas pruski, który działa drażniąco i blokuje oddychanie tkankowe.

Tlenek azotu – powoduje uszkodzenie płuc.

Substancje, które są uwalniane przez komin nie pozostają w powietrzu, lecz stopniowo opadają na ziemię, gdzie przedostają się do gleby i wody, w tym wód gruntowych. Jaki to ma wpływ na środowisko? Przede wszystkim przekłada się to na jakość wody pitnej, a rośliny i zwierzęta przyjmują coraz więcej szkodliwych substancji.

Dlatego przekaz jest bardzo krótki i prosty:

nie pal w piecu śmieciami!